PROJEKTY, KTORÝCH SME SA ZÚČASTNILI

Snaha byť spoľahlivým partnerom a vyhovieť požiadavkám zákazníka nám pomohla sa zúčastniť rôznych medzinárodných projektov