PROJEKTY, KTORÝCH SME SA ZÚČASTNILI

Snaha byť spoľahlivým partnerom a vyhovieť požiadavkám zákazníka nám pomohla sa zúčastniť rôznych medzinárodných projektov

Hraniční předávací stanice Brandov

Česká republika

Plynovod Gazelle DN 1400 LOT 1B

Česká republika

Plynovod Klechovce - Stip (BVS-5) DN 500

Severné Macedónsko