Podpora a riadenie Vašich projektov

Stavebno-inžinierska spoločnosť

Zabezpečujeme komplexné riadenie stavebných projektov vo všetkých etapách investičného procesu vrátane inžinierskej činnosti, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora. 

VÁŠ PROJEKT RIADIME AKO VLASTNÝ

PROJEKTY, KTORÝCH SME SA ZÚČASTNILI

Hraniční předávací stanice Brandov

Česká republika

Plynovod Gazelle DN 1400 LOT 1B

Česká republika

Plynovod Klechovce - Stip DN 500

Severné Macedónsko

Máte otázky?